Hei!

Jeg tillater meg herved om å spørre

om økonomisk støtte til å opprettholde og utvikle eksisterende nettside

 

www.nell-gravlie.net

 

 

 

En liten historikk:

 

I løpet av de 5 siste årene etter at vi fant Nell Gravlie sitt notemateriale i bankboksen på Sand,

har det skjedd mye arbeide rundt hans minne.

 

Først tok jeg på vegne av familien kontakt med Nasjonal biblioteket, for å sikre oss at

disse notene ikke skulle gå tapt. Jeg kan i dag fortelle at alt notemateriale nå er

sikkert oppbevart og blir i nærmeste fremtid digitalisert for søk på NB sine sider.

 

Dernest tok vi fatt i arbeidet med å publisere kopiene i et notehefte som ble gitt til

familien og som kulturminnelaget i Nord-Odal kjøpte opp et antall av, for salg på Sand.

 

Jeg fikk deretter en hyggelig henvendelse om at alle i familien ikke kunne noter.

 

Dette ble starten på arbeidet for å etablere denne nettsiden, som pågår enda.

Det å gjøre disse valsene/marsjene/gammeldansen tilgjengelig for allmennheten.

 

I dag er nett siden www.nell-gravlie.net oppe med

historisk informasjon-bilder-radiointervjuer-tv- intervjuer og innspillinger

av Nell sine låter av andre grupper. Deriblant original

innspillinger~ - Birger Lundby-Arne~ og andre.

Men de fleste melodiene har jeg selv lagt ut med arrangement gjort med musikk-digitalt verktøy,

Med minnene om hvordan disse melodiene hørtes ut med tidligere hjelp av min avdøde onkel

Jacob Gravlie og min nålevende mor Aase Gravlie Eriksen.

 

Da jeg startet opp med denne oppgaven så jeg ikke for meg hvor omfattende denne

websiden kom til å bli, og hvor mye det ville koste.

I disse dager mottok jeg krav på kr 1908 i fra web hotellet om innbetaling av den årlige avgiften.

 

En liten kuriositet:

Jeg ser for meg han Nell spilte omkring i bygdene og det var vel en 50-150 personer

som hørte på hver gang. Han var veldig aktiv i løpet av årene og hadde mange tilhørere.

I 2022 viset nett statistikken at det var 1530 reelle tilhørere fra Norge og 4378 hvis vi tar med hele Europa.

Av de 4500 hits fra Amerika kan enn si at 450-500 kommer i fra stater der vi har utvandrere.

 

 

Så derfor tillater jeg meg nå å spørre et lite tilskudd for å holde Nell sin nettside i gang.

 

 

Og jeg takker for de som allerede har vipset meg på 41020246 

NB Denne henvendelsen blir tatt vekk når jeg har fått inn summen.

 

Stig Gravlie Nettansvarlig for www.nell-gravlie.net