Om Nell

Nell med fela som han bygde som sju åring .

Nell Jacob Gravlie 


Smed og musiker som

levde i Nord Odal

fra 1897 til 1980.


Kjent som smeden som oppfant og

produserte tømmersaksa 

 " Gravli saksa ".

Nesten all musikken som du kan høre her på nettsia - kan du få tilgang til ved å kjøpe noteheftet som vi har laget. De siste notene som er produsert etter de siste innspillinger er ikke med.

Ta kontakt med Kulturminnelaget i Nord-Odal, eller kjøp den over disk, hos Blomsterforhandleren på Sand.

Intervju på 75 års dagen i 1972


I et gammelt ordtak heter det at det er bare ved å smi at man kan bli smed.

En slik aktiv livsholdning er det som preger 75 åringer Nell Gravlie

fra Sand i Nord Odal, men så ble han da også smed.

Eller skal vi kalle ham bedriftseier, oppfinner og håndverker ?

Gravlie´s navn er nemlig knyttet til en kjent bruksgjenstand -

den uunnværlige tømmer saksa.

Allerede som 12 åring smidde han sin egen saks, som betydde en forbedring

fra den tunge svenske typen, og etter hvert var det flerer og flere som

foretrakk Gravlie saksa. Den er mønsterbeskyttet siden 1928, og alt i alt produsert i omtrent 150.000 eksemplarer ( i 1972 ) Tilvirkningen av saksene foregår i ei smie tvers ovenfor Gravlies bolig. Arbeids stokken her er ikke stor i dag, men produksjonen er på 4000-6000 sakser i året. Mange av de maskinene som skal til for å bøye jernet i riktig fasong har Gravlie konstruert selv. Han har ellers sitt daglige arbeide i smia enda,

men tar seg alltid god tid til å prate når kjentfolk stikker innom

og når han får lyst på å friske opp sine musikalske evner.Gravlies skapende kraft har ikke bare utfoldt seg i smia, men i høy grad også under utforming av bløtere stoff- i tonenes verden.

Han har vært medlem av mannskoret i 45 år, og dirigent i 6 av disse. Nå til jul trakk hans seg ut av korvirksomheten, men synger så gjerne av full hals når humøret sprudler som verst og når gammeldansens muntre takter fører ham tilbake til de årene da han var spillemann i fetlige lag.

Hans kjæreste instrument har alltid vært fela, og på veggen i den rommelige stua henger den han laget som sjuåring. Den har blikk i sidene i stedet for edel ved,

men låter slettt ikke dumt.

Til sin 70-års dag laget Gravlie en egen melodi som han spilte på denne fela.

Nå er det absolutt ikke noen engangsforteelse at Gravlie komponerer.

Det er blitt ca 90 melodier fra hans hånd hittil, og mange av dem er spilt av anerkjente orkestre landet over.   De er fremført i radio, både av Gravli selv og bl.a. Lundbyes  ensemble.

Nordlands-valsen, Sankthansnatt på Klingenberg og ikke å forglemme

Djuptjenn mazurkaen har noteblad som er signert Nell Gravlie.


Over alt i distriktet har festpublikum stiftet bekjenskap med såvel spill som spillopper. Gravlie har mye av teatermannen i seg, og illusterer sine ord med talende bevegelser. Dette misforstår enkelte dithen at det bunner i flytende humør i fra flasker, men der tar de grundig feil. Gravlie er avholdsmann. Men jeg har da kjent på konjakk smaken, ler han og skakker på kjeften for å vise at han helte konjakk på ei vond tann en gang.


Om det er avholdenhet eller andre årsaker til at Gravlie er så frisk skal være usagt,

men han spøker iallfall med at han ikke har andre kroppslige plager enn hemmorider,

og da så. Han mistet riktignok et øye i 1934 da en biltank eksploderte under reperasjon, men han har klart deg  bra med det andre.

Hans virke tyder også på at man kan klare seg uten enn nørtøftig utdannelse.

Gravlie har gått notelære hos lærer Langvei, men har ellers bare brukt sitt gode hode.    Forbilder som Åge Wallin og Per Bolstad har inspirert i det musikalske,

og praktisk sans har veiledet smeden og byggmesteren.

Noen millionær er Gravlie ikke blitt verkenn på hobby eller yrke,

men målet har heller ikke vært å samle i lader.

Han og kona har et stort og koselig hus, men det kan komme til å bli trangt på lørdag når dagens feires og vennene strømmer på. Lørdag blir altså dagen, men som Gravlie selv utrykker det : -

Gjestene kommer sikkert til å bli lenge nok til å gratulerer meg på den riktige dagen.


(Det ble totalt henimot 150 melodier som ble skrevet ned før han gikk bort i 1980) webmaster