Stemnings-valser

Stemnings valser...


De fleste ideene til valsene kom på jobb / i smia, med slegga i hånda 

og ved varmen fra grua. Så var det å forte seg inn å skrive ned låta på papir.

(Side er under oppdattering)

Ring: : +47 41020246

 Admin info : 2019 

Copyright @nell-gravlie.net