Stemnings-valser

Stemnings valser...


De fleste ideene til valsene kom på jobb / i smia, med slegga i hånda 

og ved varmen fra grua. Så var det å forte seg inn å skrive ned låta på papir.

(Side er under oppdattering)