Masurka

Masurka


i notematerialet finnes det kun 5 masurkaer.

Men jeg tror nok at mange av valsene også bble spilt som det. 

Copyright @nell-gravlie.net

 Admin info : 2019 

Ring: : +47 41020246